Napalubu.eu on Facebook

Home - půjčovna obytných motorových lodí


Vážení zákazníci,

z důvodu dlouhodobě přetrvávajícího sucha, kdy došlo k výraznému poklesu hladiny vody na vodním díle Orlík, bychom vás rádi seznámili s vyjádřením Státní plavební správy (viz. níže), ze které vyplývají některá omezení plavby.

Informace Státní plavební správy č. 21/2017 zde dne 10. 8. 2017 o provozu lodního výtahu na vodním díle Orlík Vzhledem k hydrologickým podmínkám a aktuální provozní situaci na vodním díle Orlík lze předpokládat, že lodní výtah pro přepravu plavidel bude v provozu ještě do neděle 13.08.2017. Tento provoz však již nelze s určitostí garantovat. Od pondělí 14.08.2017 bude pravděpodobně provoz lodního výtahu do odvolání ukončen, nedojde-li k výrazným změnám v hydrologické situaci. Touto Informací se současně ruší Informace Státní plavební správy č. 20/2017 ze dne 02.08.2017, týkající se rovněž možnosti zastavení provozu lodního výtahu na VD Orlík. Platí do: odvolání (č. j. 7457/PH/17)

Informace Státní plavební správy č. 16/2017zde dne 30. 6. 2017 o plavebně provozních podmínkách na Vltavě v úseku ř. km 200,405 až ř. km 182,66

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku upozorňuje, že vzhledem k hydrologickésituaci lze očekávat pokles hladiny na nádrži VD Orlík. Při poklesu hladiny pod kótu 347,60 m n. m. nakonci vzdutí vodního díla není vytyčována plavební dráha, od ř. km 179,10 do ř. km 200,405 nejsou zaručeny její parametry a plavební hloubka je závislá na vodním stavu.
Hodnoty ponoru a související hladiny pro plavbu na nádrži VD Orlík a v dalších úsecích vodních cest jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V souladu s odstavcem 1 bod c)a odstavcem 3 uvedené přílohy bude z důvodu snížené hladiny v nádrži VD Orlík zastavena plavba přes plavební komoru Kořensko a v úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány ponory plavidel.

Termín ukončení proplavování přes plavební komoru Kořensko je stanoven na den 3. 7. 2017.
Platí do: odvolání


VÍTEJTE NA PALUBĚ

Právě jste se ocitli na palubě stránek, které Vám ukáží, jak netradičně se dá prožít dovolená v České republice.
Naše společnost Napalubu - půjčovna motorových jachet (kajutových lodí), Vám nabízí netradiční zážitkovou dovolenou na lodi v ČR. Dovolená na lodí Vám ukáže krásu Vltavy a jejího okolí z jiného úhlu pohledu.


POZOR! ZVEDÁME KOTVU, CHYTNĚTE SE ZÁBRADLÍ… VYPLOUVÁME!

Co Vám ve zkratce můžeme nabídnout?

  • půjčíme Vám motorovou obytnou kajutovou loď (motorovou jachtu), kterou může řídit každý z Vás starší 18ti let
  • k řízení našich lodí není třeba žádných kapitánských zkoušek ani žádného průkazu a po krátkém zaškolení společně s instruktorem, který Vám předvede jednoduché řízení lodi, můžete vyrazit na plavbu se zapůjčenou lodí sami
  • pro sezónu 2017 máme pro Vás připraveno celkem 7 obytných kajutových lodí (motorových jachet)
  • nově si můžete půjčit loď Sebulon a Kamelot na novém kotvišti v Týnu nad Vltavou
  • na dobrodružnou cestu se mohou vydat jak skupiny přátel, tak i novomanželé, kolegové z práce, rybáři či rodiny s dětmi
  • na našich stránkách si můžete naplánovat netradiční dovolenou na palubě lodi, kterou můžete spojit s rybařením, koupáním, kempováním či cyklistikou
  • při dobrodružné plavbě poznáte místa a zákoutí, o kterých se „suchozemcům“ jen zdá
  • záleží jen na vás, jak strávíte čas na našich lodích a už nebudete jen vodákem s kánoí, ale kapitánem na pořádné lodi

Kdo se u nás může stát kapitánem?

K řízení našich obytných kajutových motorových lodí, není zapotřebí žádného kapitánského průkazu ani zkoušek. Každý z vás, starší 18ti let, se tedy může stát kapitánem našich lodí a zažít se svou rodinou či přáteli nezapomenutelné chvíle.

Co vše můžete vidět nejen z kapitánského můstku?

Díky ideálním rozměrům našich motorových jachet (kajutových lodí), můžete plout po řece Vltavě z Mariny Napalubu, která je součástí Lesního tábořiště Nebřich na Slapské přehradě přes přehrady VD Kamýk, VD Orlík, vodní nádrž Kořensko až do Týnu nad Vltavou.
Břehy a okolí řeky Vltavy lákaly k zakládání měst, budování hradů, zámků i jiných zajímavostí po celá staletí. Vidět tyto břehy se svými historickými památkami z paluby motorové lodě jistě patří nejen k nevšedním, ale i romantickým zážitkům.

Pár příkladů, jak využít naše lodě

Na našich stránkách si můžete naplánovat netradiční dovolenou po řece Vltavě. Díky pohyblivé základně lodi můžete kombinovat rekreační plavbu s výlety do okolí pešky, jízdou na kole, plaváním, kempováním či rybařením. Z našich vlastních zkušeností víme, že nejenom prožití prázdnin rodičů s dětmi na lodi, ale i menší párty s kamarády, oslava narozenin nebo i svatební cesta patří k nezapomenutelným zážitkům. Jistě i rybáři ocení možnost rybolovu na jinak hůře dostupných místech a využijí zázemí, které jim poskytne každá naše loď. Záleží jen na Vás, jak svou dovolenou na lodi prožijete a využijete neomezených možností, které Vám rekreační plavba po českých řekách a jejich okolí umožňuje.

Zvedněte kotvu, vyplouváme…

Při předávání kajutové motorové lodě u nás absolvujete rychlé školení, díky kterému budete schopni i bez předchozích zkušeností dovézt loď bezpečně do jakéhokoliv přístavu, na který v průběhu plavby narazíte. Při objednávce Vám také zašleme Příručku uživatele Vámi vybraného plavidla a Pravidla plavebního provozu, proto před vstupem na palubu budete již částečně připraveni vyrazit na cestu. Po celou dobu budete mít k dispozici plavební manuál s plavební mapou, ve kterém najdete bližší informace o přístavištích, kotvištích, plavebních komorách a místech v okolí řek. Každá loď je vybavena všemi potřebnými bezpečnostními prostředky a pojištění je automatickou součástí každého pronájmu, proto nic nebrání tomu, abyste si užili bezstarostnou cestu. V případě závažných problémů Vám bude po celou dobu plavby k dispozici na telefonu servisní technik, který Vám kdykoliv poradí, když se dostanete do případných potíží.

PLUJTE S NÁMI PROTI PROUDU!


team Napalubu.eu

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Půjčovna lodí Napalubu.eu – pronájem obytných motorových lodí,
hausbotů a rybářských lodí bez kapitánských zkoušek – netradiční dovolená v tuzemsku.