Změnit heslo

Your search results
9 prosince, 2020

Platba za pohonné hmoty

Plavbu začnete s plnou nádrží a během výpůjčky plavidla není nutné a prakticky ani možné pohonné hmoty doplňovat. Nádrže lodí jsou dostatečně velké a jejich obsah vystačí po celou dobu pronájmu.
Jedinou výjimkou jsou lodě MF 855 „Argó“, MF 895, Fratris, Soror, tyto lodě se předávají a přebírají s plnou nádrží pohonných hmot.
S lodí Argó, MF 895, Fratris a Soror lze zajet na čerpací stanici přibližně 15 min. plavby od domovské mariny Slapy – Nebřich.

Úhrada pohonných hmot u ostatních lodí probíhá pomocí fixní sazby za jednu hodinu chodu motoru (tzv. motohodina).
Při převzetí plavidla zapíšeme počáteční stav motohodin do předávacího protokolu a při vrácení plavidla vypočítáme na základě projetých motohodin částku na uhrazení paliva. Každé plavidlo je vybaveno počítadlem motohodin. Cena za jednu motohodinu s ohledem na současné ceny pohonných hmot je stanovena dle typu motorizace plavidla od 150 Kč do 250 Kč za jednu motohodinu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.