Změnit heslo

Your search results
14 prosince, 2020


Standardní provozní doba plavebních komor

Před vyplutím si vaší plavbu naplánujte dle provozní doby plavebních komor.
Na plavebních komorách během sezóny může dojít k různým omezením z důvodu neplánovaných oprav nebo špatných hydrologických podmínek. Z tohoto důvodu, doporučujeme před vaší plavbou aktuální provozní dobu zkontrolovat v uvedeném odkazu:
Aktuální provozní doba na plavebních komorách v úseku VD Slapy – České Budějovice

Plavební komoryProvozní dobaTelefonOmezení
Kamýk nad Vltavou v období od 6. května do 31. května
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

v období od 1. června do 31. srpna
v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

v období od 1. září do 30. září – v tomto období je nutno proplavení objednat den předem na plavební komoře na telefonu 318 677 119
v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
318 677 119Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.
Zdvihadlo Orlík v období od 6. května do 31. května
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin do17:00 hodin.

v období od 1. června do 30. září
v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin do 18:00 hodin.
318 694 113
724 730 829
Plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy,
který je dostupný na
 http://rezervace.pvl.cz/

Maximální počet takto přepravovaných osob je 5 + obsluha vozíku výtahu

Přepravu je nutno objednat nejpozději do sedmé hodiny ranní příslušného dne termínu přepravy, avšak nejdříve 7 dní předem.

Přepravovat plavidla při poklesu hladiny vody v nádrži lze až ke kótě 342,50 m n. m.
Kořensko od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
8:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00
neděle
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
601 090 289
Hněvkovice II (jez)O od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
8:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00
neděle
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
601 090 289
Hněvkovice I (přehrada) O od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
8:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00
neděle
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
601 090 287
Hluboká nad VltavouO od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
8:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00
neděle
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
601 346 462
České VrbnéO od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
8:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00
neděle
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
702 005 307

Leave a Reply

Your email address will not be published.