Změnit heslo

Your search results
14 prosince, 2020

Vrácení lodi

Vrácení lodi probíhá vždy ve stanoveném čase, který je uveden v předávacím protokolu. Je důležité přijet v dostatečném časovém předstihu, aby v domluveném čase předání byla loď již uklizená a vyklizená a předána v takovém stavu, v jakém jste si ji půjčili. Toto je důležité především z důvodu návazných termínů dalších zákazníků, kteří si budou půjčovat loď po vás. Bližší informace k úklidu najdete v odkazu Závěrečný úklid.

Při předávání lodi je potřeba počítat také s dostatkem času na samotné převzetí nebo řešení případných škod. Pokud k nějakému poškození lodi dojde, velice Vás žádáme o včasné nahlášení, nejlépe ihned poté co ke škodě dojde. Celý proces předávání se tím může urychlit. Rádi bychom Vás také ubezpečili, že pokud k nějaké škodě dojde, vždy se snažíme vycházet zákazníkům maximálně vstříc a hledat způsob jak problém vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Součástí předání lodi zpět půjčovně je také zavěrečné vyúčtování paliva a vrácení kauce.


Category: Závěr plavby
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.