Změnit heslo

Your search results
10 prosince, 2020

Vratná kauce a pojištění lodi

Při přebírání lodi je třeba složit vratnou kauci v hotovosti, jejíž výše je stanovena typem lodi.
Vratnou kauci obdržíte zpět v plné výši v případě, že nebylo při převzetí lodi půjčovnou zpět shledáno poškození lodi a byly vyrovnány veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu.
Pojištění se řídí podmínkami stanovenými pojišťovnou, u níž je plavidlo pojištěno.
Plavidlo je pojištěno pro případ odcizení, havárie, vandalismu a škody způsobené provozem motorového plavidla. Vzniklé škody či újmu, popř. i náklady, které nejsou kryty pojistným plněním a škody do výše kauce, hradí vždy Nájemce. Všechny škody musí být nahlášeny ihned po jejich vzniku půjčovně!

Pojištění storna a kauce

Užijte si pronájem lodě i plavbu v klidu a bez starostí.
Vzhledem k tomu, že se lodě objednávají dlouhodobě dopředu, doporučujeme sjednat pojištění STORNA u společnosti Boatsafe. Zároveň se můžete připojistit proti propadnutí kauce.

Stačí kliknout na logo a můžete se pojistit 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.