Změnit heslo

Your search results
19 října, 2020


Jsme odborně pověřenou osobou od Státní plavební správy pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro kategorie M, S a M24.

Všem zájemcům o vykonání praktické zkoušky pro kategorii M nebo M24 doporučujeme absolvovat individuální výcvikovou plavbu s naším kapitánem, díky které získáte potřebnou praxi pro úspěšné složení zkoušky.

Aby byla výcviková plavba co nejefektivnější, bude probíhat po menších skupinách, max. do 5 osob.
Výcvik je koncipován tak, abyste zvládli ovládat plavidlo samostatně bez ostatních členů posádky.
Ověřování praktických dovedností probíhá v Praze od začátku dubna do konce října na lodi Blue legend.
Více informací na www.plavbaskapitanem.cz

Praktická zkouška pro kapitánský průkaz VMP – kategorie „M“

Přezkoušení z ovládání plavidla: Cena 2.000,-Kč/osoba
Cena zahrnuje přezkoušení z ovládání plavidla a vystavení osvědčení pro SPS „Ověření praktických dovedností vedení malého plavidla“.
Upozorňujeme, že cena nezahrnuje přípravu na praktickou zkoušku a plavidlo musíte již umět ovládat dle osnovy uvedené níže.


Nejbližší volné termíny praktických zkoušek:

 • 16.04.2021
 • 21.05.2021
 • 18.06.2021
 • 23.07.2021


Osnova pro vykonání praktické zkoušky kategorie „M“

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Teoretická příprava:

Pokud máte zájem i o teoretickou přípravu (není povinná) pro zkoušku u Státní plavební správy i to není u nás žádný problém.
Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými a ověřenými lektory a rádi vám domluvíme termín školení v jejich přípravných teoretických kurzech.


Před přihlášením ke zkouškám u Státní plavební správy je třeba doložit:

 • žádost (ke stažení zde)
 • potvrzení od lékaře (ke stažení zde)
 • kolek 500,- Kč

Přihlášení ke zkouškám probíhá od ledna 2020 elektronicky, přes portál Státní plavební správy. Přihlášení ke zkouškám

Jak bude probíhat složení zkoušky u Státní plavební správy pomocí počítače si můžete vyzkoušet ZDE

Soubor zkušebních otázek pro skupinu M

Soubor zkušebních otázek pro oblast C – příbřežní plavba

Category: Aktuality
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.