Změnit heslo

Trasa plavby

0 CZ to 10,000 CZ

Možnosti plavby lodí se liší v závislosti na domovské marině, ze které vyplouváte, více v odkazu Kde začít plavbu.
Kotviště lodí v marině Napalubu Lesního tábořiště Nebřich je součástí Slapské přehrady. Lze se tedy toulat jen tak po Slapech nebo se vydat dál směrem k Orlické přehradě a zde využít lodní výtah, který vyveze loď až na přehradu Orlík. Odtud je možnost doplout až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic. V tomto směru je pak několik plavebních komor, které je cestou potřeba překonat, více v odkazu Provozní doba plavebních komor. Cesta lodí ze Slapské přehrady až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic a zpátky do domovské mariny na Slapech zabere přibližně týden.
Cesta ze Slap směrem do Prahy není možná. Místo plavební komory nebo lodního výtahu je zde využíván pro překonání Slapské přehrady traktor, pro který jsou naše lodě příliš velké a od roku 2020 jim není převoz povodím Vltavy umožněn.

 

Naše druhé kotviště je umístěno v Týnu nad Vltavou. S plavidly z tohoto místa je možné plout dvěma směry, a to buď přes přehradu Kořensko směrem na Orlickou přehradu až po přehradu Slapy a nebo směrem do Hluboké nad Vltavou až do Českých Budějovic. Cesta na Slapy jedním směrem zabere přibližně 10 – 14h, cesta z Týnu n. Vlt. do Českých Budějovic přibližně 5h.

 

Třetí kotviště je umístěno v Kralupech nad Vltavou v loděnici Kotva – Klub vodních sportů Kralupy. Z tohoto místa lze doplout až na řeku Labe a to buď směrem na Ústí nad Labem, max. ke komoře Ú n. L. – Střekov. Tímto směrem vám plavba zabere přibližně 11h. Dále není plavba povolena z důvodu silného proudu řeky, na který nejsou naše lodě schváleny. Lze ale plout ještě druhým směrem po Labi a to až do Týnce nad Labem, kam můžete doplout přibližně za 15h. Dále tímto směrem již plout nelze z důvodu nevhodných plavebních podmínek pro naše lodě. Pokud byste se rozhodli plout z Kralup nad Vltavou směrem na Prahu, lze doplout až pod Slapskou přehradu do Třebenic, což zabere přibližně 8h plavby. Proplutím Štěchovické plavební komory se dostanete do nejhezčí části Vltavy nazývané Svatojánské proudy.

 

Vrácení lodi probíhá vždy na stejném místě jako nalodění, jednosměrné plavby z kapacitních důvodů neprovozujeme.

 

 

Před vaší plavbou doporučujeme stáhnout mobilní aplikace „LAVDIS mobile“ a „PŘÍRUČKU Kapitána“

 

Mobilní aplikace LAVDIS poskytuje informace o vodních cestách a plavebních informacích v České republice.

Mobilní aplikace Almanach – příručka kapitána, vše, co by mohl kapitán na palubě plavidla potřebovat v kapesním provedením.

Místa pro předání lodí

  • MARINA NAPALUBU – NEBŘICH
    Argó, Soror, Fratris, Quicksilver 755, Alinimbus a Lizzie

  • KOTVIŠTĚ NAPALUBU – TÝN NAD VLTAVOU
    Sebulon

  • KOTVIŠTĚ – KRALUPY NAD VLTAVOU
    Šimtata