Změnit heslo

Trasa plavby

0 CZ to 10,000 CZ

Možnosti plavby lodí se liší v závislosti na domovské marině, ze které vyplouváte, více v odkazu Kde začít plavbu.
Kotviště lodí v marině Napalubu Lesního tábořiště Nebřich je součástí Slapské přehrady. Lze se tedy toulat jen tak po Slapech nebo se vydat dál směrem k Orlické přehradě a zde využít lodní výtah, který vyveze loď až na přehradu Orlík. Odtud je možnost doplout až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic. V tomto směru je pak několik plavebních komor, které je cestou potřeba překonat, více v odkazu Provozní doba plavebních komor. Cesta lodí ze Slapské přehrady až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic a zpátky do domovské mariny na Slapech zabere přibližně týden.
Cesta ze Slap směrem do Prahy není možná. Místo plavební komory nebo lodního výtahu je zde využíván pro překonání Slapské přehrady traktor, pro který jsou naše lodě příliš velké a od roku 2020 jim není převoz povodím Vltavy umožněn.

Vrácení lodi probíhá vždy na stejném místě jako nalodění, jednosměrné plavby z kapacitních důvodů neprovozujeme.

Před vaší plavbou doporučujeme stáhnout mobilní aplikace „LAVDIS mobile“ a „PŘÍRUČKU Kapitána“

Mobilní aplikace LAVDIS poskytuje informace o vodních cestách a plavebních informacích v České republice.

Mobilní aplikace Almanach – příručka kapitána, vše, co by mohl kapitán na palubě plavidla potřebovat v kapesním provedením.

 

                                                                                                  Místo pro předání lodí

                                                                                                                 MARINA NAPALUBU – NEBŘICH