Změnit heslo

Your search results
3 listopadu, 2021

Vzhledem k plánované výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu na VD – Orlík jsme dne 1.11.2021 oslovili Povodí Vltavy s dotazem o omezení plavby na lodním výtahu a proplavování přes plavební komoru Kořensko v plavební sezóně 2022.
Z níže uvedených důvodů jsme od začátku srpna zkrátili týdenní pronájmy na kratší termíny.
Slapská přehrada bude bez omezení plavby až po VD – Orlík. Lodě kotvící v Týnu nad Vltavou se budou moci plavit v úseku od plavební komory Kořensko směrem do Hluboké nad Vltavou až po České Budějovice.
Tyto zkrácené úseky jsou vhodné pro kratší pobyty, které jsme pro vás nastavili v naší nabídce termínů.

Vyjádření povodí Vltavy k omezení plavby na přehradě Orlík:

„Stavba doplňkového přelivu na vodním díle Orlík byla zahájena letos na podzim, a to realizací těch částí, které nevyžadují snížení hladiny v nádrži. Toto snížení je plánováno na příští rok, kdy se během srpna sníží hladina z úrovně optimální pro rekreaci a plavbu na Střední Vltavě na úroveň nutnou pro zahájení stavby ochranné jímky pro výstavbu přelivu – tedy na kótu nejvýše 339,00 m n. m.

Pokles pod limit, kdy je ještě možné proplavovat přes plavební komoru na vodním díle Kořensko, předpokládáme v prvních dnech měsíce srpna 2022; pokles pod limit, kdy je ještě možná přeprava lodním výtahem na VD Orlík, předpokládáme nejpozději v polovině srpna 2022.

Přesnější data není ovšem možné v současné době stanovit, protože budou záviset na hydrologické a provozní situaci v předmětném období roku.

Pokud se však vyskytnou hydrologické extrémy, tedy mimořádné sucho anebo naopak povodeň, které bohužel nemůžeme nikdy vyloučit, může být časový vývoj pohybu hladiny zcela odlišný od plánu, byť tomu v současné chvíli nic nenasvědčuje.“

S pozdravem,

Ing. Hugo Roldán

Tel.: 221 401 960, 734 641 760

e-mail: hugo.roldan@pvl.cz

tiskový mluvčí

odd. styku s veřejností

Povodí Vltavy, státní podnik

www.pvl.cz

Category: Uncategorized @cs
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.