Změnit heslo

Your search results
7 října, 2020

Aktuální provozní doba na plavebních komorách v úseku VD Slapy – České Budějovice

Informace k přepravě lodí přes VD Slapy a VD Orlík od 1.5.2021

Od 1.5.2021 bude zahájena přeprava plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

K rezervaci přepravních termínů slouží online rezervační systém dostupný na adrese http://rezervace.pvl.cz/ .

Právní upozornění:
Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Orlík je povinen se seznámit s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu přepravy Zájemce potvrzuje řádné seznámení se a souhlas s Podmínkami.

Podmínky jsou ke stažení zde.
K zajištění prevence před šířením onemocnění COVID-19, je povinností vůdce plavidla a členů posádky při přepravě plavidla přes vodní dílo Orlík a vodní dílo Slapy, použít v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor (např. FFP2, KN95). Tato povinnost neplatí pro děti do dvou let věku.

Plavidlo, na kterém vůdce plavidla případně některý z členů posádky odmítne použít respirátor i přes výzvu pracovníka státního podniku Povodí Vltavy zajišťujícího přepravu, nebude přes vodní dílo přepraveno.

• Plavební komora Kamýk nad Vltavou

V období od 1. května do 30. září, telefon 318 677 119
V pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.

• Zdvihadlo Orlík

Plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy, který je dostupný na http://rezervace.pvl.cz/
Přepravu je nutno objednat nejpozději 24 hodin, avšak nejdříve 7 dní, předem.
V období od 1. května do 30. září, telefon 724 730 829
V pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
Manipulační řád lodního výtahu
Přepravovat plavidla při poklesu hladiny vody v nádrži lze až ke kótě 342,50 m n. m.

• Plavební komora Kořensko

V období od 1. května do 30. září, telefon 601 090 289
Pondělí až sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.
V neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora na jezu Hněvkovice

V období od 1. května do 30. září, telefon 601 090 288
Pondělí až sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.
V neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora vodního díla Hněvkovice

V období od 1. května do 30. září, telefon 601 090 287
Pondělí až sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.
V neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Hluboká nad Vltavou

V období od 1. května do 30. září, telefon 601 346 462
Pondělí až sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.
V neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora České Vrbné

V období od 1. května do 30. září, telefon 702 005 307
Pondělí až sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.
V neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

Category: Aktuality
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.