Změnit heslo

Your search results
21 prosince, 2020


Kam s lodí můžu plout

Domovská marina Napalubu – kotviště našich lodí je součástí Lesního tábořiště Nebřich na Slapské přehradě. Lze se tedy toulat jen tak po Slapech nebo se vydat dál směrem k Orlické přehradě a zde využít lodní výtah, který vyveze loď až na přehradu Orlík. Odtud je možnost doplout až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic. V tomto směru je pak několik plavebních komor, které je cestou potřeba překonat, více v odkazu Provozní doba plavebních komor. Cesta lodí ze Slapské přehrady až do Hluboké nad Vltavou nebo do Českých Budějovic a zpátky do domovské mariny na Slapech zabere přibližně týden.
Cesta ze Slap směrem do Prahy není možná. Místo plavební komory nebo lodního výtahu je zde využíván pro překonání Slapské přehrady traktor, pro který jsou naše lodě příliš velké a od roku 2020 jim není převoz povodím Vltavy umožněn.
Vrácení lodi probíhá vždy na stejném místě jako nalodění, jednosměrné plavby z kapacitních důvodů neprovozujeme.

Category: Před vyplutím
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.