Změnit heslo

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map

0 CZ to 10,000 CZ

Category Archives: Před vyplutím

Kdo může loď řídit
Kdo může loď řídit
K řízení našich lodí nepotřebujete vlastnit kapitánský průkaz, vůdce malého plavidla (VMP) ani žádné jiné osvědčení. Je však nutné se řídit Pravidly plavebního ... ...
Pro 24, 2020 , 0
Zaškolení před vyplutím
Zaškolení před vyplutím
Při převzetí lodi budete námi pověřenou osobou seznámeni s jejím řízením, ovládáním a absolvujete zkušební plavbu, kde si vyzkoušíte manévrování ... ...
Pro 23, 2020 , 0
Kapacita lodi
Kapacita lodi
Maximální počet osob, který daná loď může pojmout, najdete u popisu konkrétní lodi. Myslete však na to, že při maximálním možném obsazení plavidla není ... ...
Pro 22, 2020 , 0
Kam s lodí můžu plout
Kam s lodí můžu plout
Možnosti plavby lodí se liší v závislosti na domovské marině, ze které vyplouváte, více v odkazu Kde začít plavbu. Kotviště lodí v marině Napalubu... ...
Pro 21, 2020 , 0
Kde začít plavbu
Kde začít plavbu
Naším domovským přístavem je MARINA NAPALUBU - NEBŘICH, která se nachází v Lesním tábořišti Nebřich na Slapské přehradě. Druhou partnerskou půjčovnu ... ...
Pro 20, 2020 , 0
Základní pravidla plavebního provozu
Základní pravidla plavebního...
Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu ... ...
Pro 19, 2020 , 0
Vybavení lodi
Vybavení lodi
Na všech našich lodích je společná standardní výbava a dále výbava nadstandardní, která je uvedena v detailech jednotlivých lodí (např. sprcha, teplá voda atd.) ... ...
Pro 17, 2020 , 0
Zvířecí miláčci jsou na lodi zakázáni
Zvířecí miláčci jsou na lodi...
Plavidla jsou pro pobyt zvířecích mazlíčků nevhodná nejen s ohledem na zvířátka samotná, ale i v návaznosti na další zákazníky, kteří mohou trpět alergickými ... ...
Pro 16, 2020 , 0
Provozní doba plavebních komor
Provozní doba plavebních kom...
Před vyplutím si vaší plavbu naplánujte dle provozní doby plavebních komor. Na plavebních komorách během sezóny může dojít k různým omezením ... ...
Pro 14, 2020 , 0
Ceník a platební podmínky
Ceník a platební podmínky
Objednávka se stává závaznou okamžikem připsání rezervační zálohy pod správným variabilním symbolem na na účet pronajímatele. Doplatek celkové ceny ... ...
Pro 11, 2020 , 0