Změnit heslo

0 CZ to 10,000 CZ

Advanced Search

0 CZ to 10,000 CZ

FAQ

18 září, 2019 by Jan Žáček

Nejčastější dotazy

Kdo může loď řídit

K řízení našich lodí nepotřebujete vlastnit kapitánský průkaz, vůdce malého plavidla (VMP) ani žádné jiné osvědčení. Je však nutné se řídit Pravidly plavebního …

Zaškolení před vyplutím

Při převzetí lodi budete námi pověřenou osobou seznámeni s jejím řízením, ovládáním a absolvujete zkušební plavbu, kde si vyzkoušíte manévrování …

Kapacita lodi

Maximální počet osob, který daná loď může pojmout, najdete u popisu konkrétní lodi. Myslete však na to, že při maximálním možném obsazení plavidla není …

Kam s lodí můžu plout

Možnosti plavby lodí se liší v závislosti na domovské marině, ze které vyplouváte, více v odkazu Kde začít plavbu. Kotviště lodí v marině Napalubu…

Kde začít plavbu

Naším domovským přístavem je MARINA NAPALUBU – NEBŘICH, která se nachází v Lesním tábořišti Nebřich na Slapské přehradě. Druhou partnerskou půjčovnu …

Základní pravidla plavebního provozu

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu …

Vybavení lodi

Na všech našich lodích je společná standardní výbava a dále výbava nadstandardní, která je uvedena v detailech jednotlivých lodí (např. sprcha, teplá voda atd.) …

Zvířecí miláčci jsou na lodi zakázáni

Plavidla jsou pro pobyt zvířecích mazlíčků nevhodná nejen s ohledem na zvířátka samotná, ale i v návaznosti na další zákazníky, kteří mohou trpět alergickými …

Parkování vozidla po dobu pronájmu

Součástí ceny každého pronájmu lodi je jedno parkovací místo zdarma na vyhrazeném parkovišti půjčovny lodí.
Každé další vozidlo má možnost parkování na …

Stravování na lodi

Součástí vybavení lodí je kuchyňka s dvouplotýnkovým vařičem a se základním vybavením pro ohřívání nebo vaření jednoduchých jídel. Bližší popis vybavení…

Provozní doba plavebních komor

Před vyplutím si vaší plavbu naplánujte dle provozní doby plavebních komor. Na plavebních komorách během sezóny může dojít k různým omezením …

Vrácení lodi

Vrácení lodi probíhá vždy ve stanoveném čase, který je uveden v předávacím protokolu. Je důležité přijet v dostatečném časovém předstihu, aby v domluveném…

Závěrečný úklid lodi

Poslední den pronájmu je nutné předat loď v takovém stavu, v jakém jste si ji půjčili. K závěrečnému úklidu patří čištění paluby, oken, WC, umyvadel, úklid …

Ceník a platební podmínky

Objednávka se stává závaznou okamžikem připsání rezervační zálohy pod správným variabilním symbolem na na účet pronajímatele. Doplatek celkové ceny …

Vratná kauce a pojištění lodi

Pojištění se řídí podmínkami stanovenými pojišťovnou, u níž je plavidlo pojištěno. Plavidlo je pojištěno pro případ odcizení, havárie, vandalismu a škody způsobené …

Platba za pohonné hmoty

Plavbu začnete s plnou nádrží a během výpůjčky plavidla není nutné a prakticky ani možné pohonné hmoty doplňovat. Nádrže lodí jsou dostatečně velké …

Na sezónu 2021 připravujeme …

Privátní plavby s kapitánem, ověřování praktických dovedností, kapitánský kurzy, kondiční plavby, oslavy narozenin, rozlučky se svobodou, plavby s přáteli …

Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Jsme odborně pověřenou osobou od Státní plavební správy pro ověřování praktických dovedností při …

Rezervujte bez obav GARANCE COVID-19

Abyste si mohli svoji dovolenou naplánovat a rezervovat s předstihem, GARANTUJEME Vám vrácení všech zaplacených záloh v plné výši, pokud z důvodu …

Aktuální provozní doba na plavebních komorách v úseku VD Slapy – České Budějovice

Upozornění: S účinností od 1. 6. 2020, v rámci přepravy plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík, platí povinnost …